Zespoły przeciążeniowo-bólowe i pourazowe:

 

Najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych mięśni i stawów są zmiany o charakterze przeciążeniowym. Jednorazowe przeciążenie m.in. w wyniku dźwigania ciężkich przedmiotów. czy w wyniku uprawiania sportu, nie doprowadza do zmian chorobowych. Jeśli jednak sytuacje takie, mają miejsce częściej, możemy mieć do czynienia z procesem zużywania się nadmiernie obciążonych tkanek.

 

Czynniki zewnętrzne prowadzące do powstawania przeciążeń to

  • długotrwałe pozostawanie w przymusowej pozycji np. długie siedzenie przy komputerze
  • obciążenie organizmu zbyt dużą pracą w stosunku do jego wytrzymałości