Szacuje się, że 85% przypadków przewlekłego bólu ma swoją przyczynę w mięśniowo-powięziowych punktach spustowych. Suche igłowania (ang. dry needling) jest skuteczną i bezpieczną metodą ich leczenia.

Terapia polega na nakłuciu punktu spustowego przy wykorzystaniu igły akupunkturowej i przynosi poprawę już po pierwszym zabiegu. Punkty spustowe powstają w przeciążanych mięśniach. Są to miejsca pozostające w ciągłym skurczu i wywołujące dolegliwości bólowe, np. punkty spustowe w mięśniach szyi mogą powodować bóle głowy, a w mięśniach pośladkowych objawy podobne są do rwy kulszowej.

Igłoterapii suchej nie należy mylić z akupunkturą – jedynym podobieństwem jest tu rodzaj stosowanej igły.

Wskazania:
– wzmożone napięcia mięśniowe
– ograniczenia ruchomości
– zrosty powięziowe
– zwapnienia śródmięśniowe
– blizny