Choroby neurologiczne:

 

Choroby neurologiczne, to wszystkie schorzenia związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego. Stanowią one bardzo duże ryzyko dla zdrowia i życia chorego.

 

Do chorób neurologicznych zaliczamy m.in. :

  • epilepsję
  • migrenę
  • udar mózgu
  • zapalenie opon mózgowych
  • stwardnienie rozsiane
  • choroba Parkinsona
  • choroba Alzheimera
  • rdzeniowy zanik mięśni